Szukasz firmy z misją?

Naszym marzeniem jest czynić ludzi wolnymi. Wierzymy, że drogą do jego realizacji jest pomoc w efektywnej nauce i świadomym zarządzaniu własnym kapitałem intelektualnym.

Ta misja zawiera się w trzech słowach: Edukacja – Wolność – Szczęście.

Wierzymy, że edukacja prowadzi do rozwoju krytycznego myślenia, to z kolei do samodzielności i wolności, która daje szansę na bycie szczęśliwym – te wartości wskazują nam kierunek rozwoju i popychają do działania.

Naszym marzeniem jest czynić ludzi wolnymi. Wierzymy, że drogą do jego realizacji jest pomoc w efektywnej nauce i świadomym zarządzaniu własnym kapitałem intelektualnym.

Ta misja zawiera się w trzech słowach: Edukacja – Wolność – Szczęście.

Wierzymy, że edukacja prowadzi do rozwoju krytycznego myślenia, to z kolei do samodzielności i wolności, która daje szansę na bycie szczęśliwym – te wartości wskazują nam kierunek rozwoju i popychają do działania.

Jak działamy?

Naszą misję wcielamy w życie, nie tylko za sprawą własnych produktów edukacyjnych. Tworzymy narzędzia, które umożliwiają nauczycielom i mentorom efektywne przekazywanie wiedzy, a uczących się motywują do rozwoju i pomocy innym.

Te dwie wartości – growth & contribution – są też podstawą dla naszego zespołu. Łączy nas chęć pracy dla dobra drugiego człowieka, ale inwestujemy też we własny rozwój, który nie ma końca. Dbamy o to, aby każdy z nas mógł odczuwać satysfakcję z wykonywanej pracy, opierającą się na trzech filarach – autonomii, poczuciu kompetencji oraz wyższym celu.

Chcesz do nas dołączyć?
Napisz na work@bethink.pl!

Rozwijane projekty

Więcej niż LEK

Medyczny Portal Edukacyjny
wiecejnizlek.pl

IWAN

Inteligentny Wirtualny Asystent Nauki

BETHINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie innowacyjnego rozwiązania w postaci Inteligentnego Wirtualnego Asystenta Nauki przez firmę bethink sp. z o.o.”

Opis projektu

Założeniem projektu jest przeprowadzenie prac B+R w celu stworzenia Inteligentnego Wirtualnego Asystenta Nauki (dalej: IWAN) – modelu predykcyjnego pozwalającego na maksymalizację rezultatów osoby uczącej się na platformie e-learningowej.

Cele projektu

W wyniku prac B+R zostanie opracowany model predykcyjny IWAN, który umożliwi zbieranie danych o aktywności uczestnika kursu online na podstawie wyników testów kontrolnych. Zaprojektowany w rozwiązaniu algorytm będzie uczył się przewidywać efekty kształcenia kursanta w oparciu o dane dotyczące jego aktywności. Model będzie mógł usprawnić działania kursanta przy jednoczesnym stworzeniu spersonalizowanego planu nauki. Podniesienie efektywności procesu nauki zaoszczędzi także czas wykładowców i uczniów oraz koszty prowadzenia działań edukacyjnych.

Wartość projektu: 865 953,65 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 611 199,66 PLN

Kontakt

Bethink sp. z o. o.
ul. Henryka Sienkiewicza 8/1
60-817 Poznań

NIP: 781-194-37-56
info@bethink.pl